O mnie…

Jestem członkiem Wrocławskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Podlegam ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane wykonywanymi czynnościami zawodowymi zawartemu z firmą PZU SA.

Jestem rzeczoznawcą majątkowym, nr uprawnień zawodowych 5447. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie określania wartości nieruchomości. Mogę określać ( wyceniać ) wartość różnego rodzaju nieruchomości dla różnych celów.  

Firma prowadzona jest wraz z synem Michałem Wyrwą, absolwentem studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości. Jest licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami prowadzi swoją działalność przy współpracy mojego biura (  www.nieruchomosci-strzegom.pl  ) – posiada licencję zawodową nadaną przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

Usługi biura Rzeczoznawca Majątkowy – Cezary Wyrwa

wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych

wycena nieruchomości lokalowych

wycena nieruchomości komercyjnych

wycena spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

wycena gruntów rolnych

wycena służebności przesyłu

wycena inwestycji budowlanych

inne rodzaje nieruchomości do różnych celów

 

Firma funkcjonuje na terenie całego województwa dolnośląskiego.

 

Potrzebna wiedza i doświadczenie mobilizuje moją osobę do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
Dlatego też stale rozwijam się, podnosząc je - biorąc udział wszelkiego rodzaju szkoleniach, kursach...

UPRAWNIENIA Cezary Wyrwa ( Rzeczoznawca Majątkowy )

UPRAWNIENIA Michał Wyrwa ( Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami )

Siedziba firmy

Firma mieści się w Strzegomiu woj.Dolnośląskie przy ulicy Zielonej 16