Top Page
Profesjonalna wycena nieruchomości
lokali mieszkalnych
nieruchomości rolnych i leśnych
nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych
nieruchomości komercyjnych ( generujących lub mogących generować dochód )
Rzetelność, staranność i bezstronność dokonywanych wycen i opracowań

numer uprawnień zawodowych 5447

Jestem członkiem Wrocławskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Podlegam ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane wykonywanymi czynnościami zawodowymi zawartemu z firmą PZU SA.

Jestem rzeczoznawcą majątkowym, nr uprawnień zawodowych 5447. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie określania wartości nieruchomości. Mogę określać ( wyceniać ) wartość różnego rodzaju nieruchomości dla różnych celów. Ponadto jestem Biegłym Sądowym w zakresie szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy, Sądzie w Legnicy i we Wrocławiu.


Usługi biura Rzeczoznawca Majątkowy – Cezary Wyrwa

  • wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych
  • wycena nieruchomości lokalowych
  • wycena nieruchomości komercyjnych
  • wycena spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
  • wycena gruntów rolnych
  • wycena służebności przesyłu
  • wycena inwestycji budowlanych
  • inne rodzaje nieruchomości do różnych celów

Obszar działania

Świadczę usługi na terenie całego województwa dolnośląskiego, w szczególności na terenie Gminy Strzegom oraz na otaczających ją terenach wchodzących w skład powiat świdnickiego.

CERTYFIKATY / UPRAWNIENIA | Cezary Wyrwa ( Rzeczoznawca Majątkowy )

Certyfikaty -1
Certyfikaty-2

BIEGŁY SĄDOWY RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

Decyzją Sądów Okręgowych jestem Biegłym Sądowym w zakresie szacowania nieruchomości przy Sądach Okręgowych w Świdnicy, Sądzie w Legnicy i we Wrocławiu.

Certyfikaty-MW
Back to top button